Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Gastenboek
Contact

Kalender

Ledenvergadering

Datum

17 januari 2018 19:30:00

Details

Agenda

  1. Goedkeuring concept notulen Algemene Ledenvergadering van 15 september 2017.
    Concept notulen staan ter inzage op myvcspaarnestad onder de button bestuursinfo (wel even inloggen).
  2. Het bestuur stelt de volgende leden voor voor benoeming: Herbert Nieuwland als bestuurslid Jeugdzaken.
  3. Interactieve gedeelte; informatie carrousel

Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen op een leuke manier, doen we een carrousel met 5 onderwerpen en verdelen we de aanwezigen over 5 groepen.
De 5 onderwerpen zijn:

  • Communicatie en openheid binnen Spaarnestad
  • Vrijwilligerstaken wat gaat er goed en wat kan er beter?
  • Verbinding tussen de verschillende afdelingen en de leden van Spaarnestad
  • Verbeterpunten voor teams bij trainingen
  • Verbeterpunten voor teams bij wedstrijden uit en thuis
Idee van de carrousel is dat elke groep 5 minuten lang over een onderwerp nadenkt en sticky notes met bijpassende steekwoorden op het flipover-papier plakt.
Na 5 minuten is er een wissel en vul je op het nieuwe vel aan wat een eerdere groep misschien vergeten is.
Na 5 minuten nog een wissel  (totaal tijd inclusief wissels circa 20 minuten) en dan is er een pauze.
In de pauze worden de steekwoorden geclusterd en na de pauze besproken.
De groep bepaalt welke genoemde onderwerpen/steekwoorden de prioriteit hebben.

Vervolgens krijgt iedereen 5 punten ter beschikking en loopt nog een keer langs de borden om bij de voor hem/haar belangrijkste punten een turfje te zetten.
Je kunt de punten verdelen over 5 onderwerpen, maar je mag ook meerdere punten aan een onderwerp geven.

Locatie

Kennemer Sportcentrum