Coronaprotocol
Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Contact

Zaaldienst

Een zaaldienst is nodig om de wedstrijden in de Beijneshal op zaterdag en op wedstrijdavonden in goede banen te leiden. Zeker voor teams van buiten Haarlem is het van belang dat ze weten waar ze moeten zijn. Denk maar eens hoe het is als je zelf in een andere, onbekende, plaats moet spelen. Dan is het toch prettig als je een zaaldienst kunt vinden.

Er wordt een indeling gemaakt waarin alle teams aangewezen worden voor zaaldiensten, opbouw, ombouw of opruimdiensten. Je kan de aanwijzing lezen op de pagina van je eigen team of op het algemeen rooster.

Mocht er iets in je eigen teamschema wijzigen waardoor je op een avond of op de zaterdag dat jullie als team zijn ingedeeld niet kunnen, probeer dit dan zelf op te lossen door te ruilen met een ander team.
Niet opkomen is geen optie!

Digitaal wedstrijd formulier

Bij alle wedstrijden wordt gebruikt gemaakt van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF).

N.B.: Het DWF kan ieder lid van de Nevobo zelf ook bv thuis invullen. Eerst even een account aanmaken op de website m.b.v. je Nevobo relatiecode (staat op je spelerskaart) en dan kan je vooraf je team gegevens al invullen op het DWF. Scheelt een hoop tijd, wachten en stress tijdens de voorbereiding vlak voor de wedstrijd!

ALGEMEEN

Met een aantal goede afspraken maken we het voor iedereen makkelijker en leuker!

 1. Bij de eerste wedstrijd van de dag is het thuisspelende team verantwoordelijk voor de opbouw van het veld: net, scheidsrechtersstoel, telbord, spelersbanken.
 2. Voor aanvang van een wedstrijd is het thuisspelend team verantwoordelijk voor het op de juiste hoogte hangen van het net.
 3. Na afloop van de laatste wedstrijd van de dag is het thuisspelend team verantwoordelijk voor het opruimen van het veld: net, palen en telbord op de kar, scheidsrechtersstoel in de opslagruimte, spelersbanken aan de kant en natuurlijk de rommel opruimen.

ZAALDIENST vrijdagavond

Op de vrijdagavond wordt er door onze mini's getraind tot 19.00 uur, daarna kunnen de junioren en senioren de zaal in om hun velden op te bouwen!

De zaaldienst is verantwoordelijk voor het soepele/sportieve/leuke verloop van de avond.

Dit houdt in:

 Op tijd (18:45 uur) aanwezig zijn om:

 1. Te controleren of het “gele hek” en de geluidscabine op de tribune open staan. Zo niet, de "sporthal sleutel" ophalen bij een van de aanwezige trainers (indien er niet getraind wordt bij de bar).
 2. Alle lichten in de sporthal aandoen (indien nog nodig, in de kassa naast de ingang, evt. openen met sporthal sleutel).
 3. Het "gele hek" bovenaan de trap naar de tribune openen met de sporthal sleutel.
 4. In de geluidscabine (zelfde sporthal sleutel) boven op de tribune het wedstrijdsecretariaat inrichten. De laptop bevindt zich rechtsonder in het kastje achter het luik.
 5. Computer opstarten (NB; geduld... oudere computer ).
 6. Controleer of je een werkende wifi verbinding hebt, gebruik anders: SRO.guest wifi) In het slechtste geval kan je je smartphone als hotspot gebruiken.
 7. Snelkoppeling DWF gebruiken of Microsoft Edge Browser starten en dwf.volleybal.nl gebruiken.
 8. Inloggen (er zijn standaard inlog gegevens opgeslagen in de laptop).
 9. Het opbouwen van de velden coördineren.
 10. Sporthal sleutel teruggeven aan trainer. Indien sleutel van de bar ontvangen is deze bewaren tot einde avond.

15 minuten voor aanvang van een wedstrijd:

 1. Controleer of teams het DWF al thuis hebben ingevuld. Indien dit niet het geval is komen de aanvoerders meestal wel naar de geluidscabine op dit ter plekke te doen. Anders even bij de teams informeren.
 2. Controleer of de teams op de goede velden staan
 3. Controleer of de aangewezen scheidsrechters aanwezig zijn, zie het toegestuurde zaaldienstformulier voor de teams/namen. Vul de namen van de bevoegde scheidsrechters in op het DWF.
 4. In de geluidscabine liggen voorgedrukte (nieuwe) wedstrijdformulieren (A4) waarop de scheidsrechter/teller de opstellingen/wissels/time-outs/setstanden kan invullen tijdens de wedstrijd.
 5. De zaaldienst of scheidsrechter vult op het wedstrijdformulier handmatig de rugnummers van de teams in zoals die op het DWF vermeld staan.
 6. Scheidsrechter kan met het wedstrijdformulier naar het veld, spelerskaarten/rugnummers nog controleren en op tijd beginnen met de wedstrijd.
 7. Op tijd beginnen betekent 10 minuten voor formele tijdstip start wedstrijd beginnen met inslaan.

De zaaldienst ziet erop toe dat bovengenoemde activiteiten goed verlopen.

Na afloop van een wedstrijd:
De scheidsrechter en de aanvoerders vullen de stand in en accorderen dit op het DWF. Dit kan op een aanwezige smartphone of op de laptop boven in de geluidscabine. Minder formeel is het ondertekenen van het wedstrijdformulier en vervolgens het invullen van de uitslagen in het DWF door de zaaldienst. De zaaldienst controleert of de uitslagen ingevoerd zijn. Het wedstrijdformulier hoeft niet bewaard te worden.

Na afloop van de laatste wedstrijden

 1. Het coördineren van het afbreken van de velden, toezien dat de rommel opgeruimd wordt.
 2. Het opruimen van de computer (rechtsonder in kastje en luik sluiten). De geluidscabine afsluiten.
 3. Zodra de kleedkamers leeg zijn,de nooduitgangen boven in de gang en de nooduitgangen achter de tribune controleren of deze nog op slot zijn.
 4. Het hek bovenaan de trap naar de tribune afsluiten.
 5. De hoofdingang van de sporthal afsluiten met de sporthal sleutel. Controleren of de deuren naast de hoofddeur dicht zijn.
 6. Alle lichten in de sporthal uitdoen ( in de kassa naast de ingang).
 7. De deur naar de kantine achter je dichtrekken en de sporthal sleutel aan de bar afgeven. De kantine kun je verlaten via de uitgang naast de bar.

Namens Spaarnestad, alle teams die gespeeld hebben, alle toeschouwers en scheidsrechters bedankt voor je inzet!

ZAALDIENST zaterdag

Op de zaterdagen zijn er bij de jeugd en bij de divisiewedstrijden zaalcoördinatoren aanwezig. Bij de overige wedstrijden is er een normale zaaldienst aanwezig.

Zaaldiensten en hulpdiensten starten op het tijdstip aangegeven in het schema!

De wedstrijdtafel met computer en formulieren wordt beneden in de hal tussen de tribunes geïnstalleerd.

Voor de aangewezen zaaldiensten zijn de werkzaamheden op de zaterdag in principe identiek aan de werkzaamheden van de vrijdagavond. (zie hierboven, in overleg met de zaal coördinator indien aanwezig) 

NB: Ook op de zaterdag geldt dat de teams die spelen zelf helpen met het zonodig opbouwen/nethoogte instellen en afbreken van de velden.

Afhankelijk van het wedstrijdprogramma (tijdstippen kunnen variëren) worden de volgende hulpdiensten aangewezen/ingeschakeld: Alle werkzaamheden zullen in overleg met de zaalcoördinator uitgevoerd worden,

Opbouwteam:
30 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig en bouwt de velden op (netten/scheidsrechtersstoel/telbord/spelersbanken/tellerstafel/stoel) en verzorgt inrichting zaal ( tribunes uittrekken/vuilnisbakken etc.).
Voor onze jeugd wedstrijden worden hiervoor ouders van onze jeugdteam ingezet.

DWF team (junioren programma)
Bij onze jeugd wedstrijden verantwoordelijk voor het invullen/bijhouden van het DWF. Hiervoor worden liefst "ervaren" ouders ingezet.

Ombouwteam 1 (senioren)
Verantwoordelijk voor het ombouwen/opbouwen van het hoofdveld (wedstrijd H1/D1) en/of zitvolleybalveld, reclameborden, spelersbanken, scheidsrechtersstoel, tribunes etc. Inzet voor de wedstrijden in overleg met de zaalcoördinator. Met 4-6 mensen is dit snel klaar!

Ombouwteam 2 (senioren)
Verantwoordelijk voor het ombouwen/afbreken van het hoofdveld (wedstrijd H1/D1) en/of zitvolleybalveld, reclameborden, spelersbanken, scheidsrechtersstoel, tribunes etc. Inzet voor de wedstrijden in overleg met de zaalcoördinator. Met 4-6 mensen is dit snel klaar!

Opruimteam (junioren/senioren)
Na afloop van de wedstrijden, verantwoordelijk voor het opruimen van de volleybalvelden, inschuiven van de tribunes en het "schoon" opleveren van de zaal. Dit laatste in samenwerking met alle aanwezigen..je eigen afval ruim je zelf tenslotte op... Als het hele team even meehelpt ben je snel klaar!

De zaalcoördinator (of de zaaldienst) begeleidt alle bovengenoemde werkzaamheden en sluit na afloop van de wedstrijden de zaal af.

Namens Spaarnestad, alle teams die gespeeld hebben, alle toeschouwers en scheidsrechters, bedankt voor je inzet!!!

De indeling van de zaaldiensten vind je hier.