Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Gastenboek
Contact

Belangrijk

Het bestuur wil transparant zijn en de vereniging informeren over de zaken die worden besproken en besloten. Om dit te bewerkstelligen wordt van de bestuursvergaderingen een korte samenvatting gemaakt.De samenvatting van de vergadering van 24 april is nu te lezen in het ledengedeelte, te vinden als Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Het concept verslag van de ALV van 12 april is gepubliceerd. Het verslag is te vinden in het ledengedeelte, bij Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Namens het bestuur van VC Spaarnestad nodig ik je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 12 april 2019. Locatie is de Kennemer Sporthal (lokaal 9), de vergadering start om 19:30 uur. Mocht er om 19.30 uur het vereiste aantal leden (rond de 70) niet aanwezig zijn, dan schrijft het bestuur een algemene ledenvergadering uit om 19.45 uur. Agenda: Opening en tekening presentielijst Notulen vorige ALV, (zie bijlage) Ingekomen stukken / mededelingen Benoeming Stembureau Samenstelling bestuurNa de vele vergaderingen van de werkgroep die zich met de organisatie van onze vereniging, het vrijwilligerswerk en de...
Lees meer
Het bestuur heeft beloofd om de leden regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen betreffende nieuwbouw van de sporthal die in Haarlem Noord gebouwd gaat worden. Hieronder een samenvatting van het bericht dat de gemeentelijke coördinator hierover heeft gestuurd. Dinsdag 19 maart 2019 worden de startnotitie, aanvraag voor het voorbereidingskrediet en het advies voor een variant keuze in het college van burgemeester en wethouders besproken. Als het college van burgemeester en wethouders positief besluit worden de stukken vervolgens doorgezonden naar de commissie 'Samenleving' om te agenderen voor de vergadering van donderdag 4...
Lees meer
Het bestuur wil transparant zijn en de vereniging informeren over de zaken die worden besproken en besloten. Om dit te bewerkstelligen wordt van de bestuursvergaderingen een korte samenvatting gemaakt.De samenvatting van de vergadering in januari is nu te lezen in het ledengedeelte, te vinden als Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Vrijdag 28 september was de Algemene Leden Vergadering. De notulen van deze bijeenkomst zijn gepubliceerd en beschikbaar voor leden. In het bestand vind je ook een presentatie die tijdens de vergadering is getoond. Log in op de site en bekijk de notulen onder My VC Spaarnestad.
Lees meer
Op de ALV van 28 september heeft de ledenvergadering de begroting met de bijbehorende contributies goedgekeurd. Namens het bestuur verzoek ik dan ook om uiterlijk 31 oktober 2018 de contributie voor het lidmaatschap van VC Spaarnestad gedurende het seizoen 2018-2019 te betalen. De contributie heeft betrekking op de deelname van de zaalactiviteiten. Het lidmaatschap aan de activiteiten van Bavo Beach (het beachvolleybal) is hierin NIET meegenomen. De contributies zijn als volgt vastgesteld: Senioren competitiespelend – 1 keer trainen : € 292,50 Senioren competitespelemd – 2 keer trainen: € 420,00(dit kan een vaste 2e training zijn...
Lees meer
Het bestuur van VC Spaarnestad nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering en de Informatieavond voor aanvoerders op vrijdag 28 september 2018. Locatie is de Kennemer Sporthal (Cios zaal). De Informatieavond begint om 19:30 uur en zal om circa 20:30 uur overgaan in de Algemene Leden Vergadering. Het is voor aanvoerders (of hun waarnemers) verplicht bij de Informatieavond aanwezig te zijn. Locatie: Kennemer Sporthal (Cios zaal)Datum: 28 SeptemberAanvang: 20.30 – 22.00 uur Bij opkomst van minder dan 1/10 van het aantal leden volgt een nieuwe vergadering met gelijke agenda, aanvang 20.45 uur. Uitgenodigd: alle leden...
Lees meer
Afgelopen weken hebben diverse speelsters van dames 1 laten weten dat ze buiten VC Spaarnestad mogelijkheden kregen om hun ambities waar te maken. Daar waar na een (voor de meeste dames) teleurstellend seizoen wederom geen promotie gemaakt kon worden naar de Topdivisie. Toen ook de zoektocht naar een nieuwe trainer langer bleek te duren dan gehoopt bleek de aantrekkingskracht buiten de vereniging te groot. Met een tiental opzeggingen restte het bestuur en de TC niets anders om de plek in de eerste divisie op te geven. Jur van der Tuuk zal met de dames van het tweede damesteam komend jaar het vlaggenschip vormen in de 2e divisie. Binnen...
Lees meer
Namens het bestuur van VC Spaarnestad nodig ik je van harte uit voor een Speciale Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 18 april 2018. Locatie is de Kennemer Sporthal (zaaltje achter de kantine), de vergadering start om 19:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur Agenda: Opening Goedkeuring concept notulen Algemene Ledenvergadering van 15 september 2017 Benoeming bestuurslid JeugdzakenHet bestuur stelt voor Herbert Nieuwland te benoemen als bestuurslid Jeugdzaken Organisatie – SBWDe werkgroep Samen Doen Werkt Beter is hard bezig geweest en heeft een aantal ideeën uitgewerkt. Een voorstel hiervoor is bijgevoegd. We bespreken dit graag...
Lees meer

<< <  Pagina 2 van 11  > >>