Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Gastenboek
Contact

Belangrijk

Namens het bestuur van VC Spaarnestad nodig ik je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 17 januari 2018. Locatie is de Kennemer Sporthal (zaaltje achter de kantine), de vergadering start om 19:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur Agenda: • Goedkeuring concept notulen Algemene Ledenvergadering van 15 september 2017. • Voortgang en evaluatie toekomstvisie VC Spaarnestad. • Het bestuur stelt de volgende leden voor voor benoeming:Herbert Nieuwland als bestuurslid Jeugdzaken. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur. Concept notulen staan al ter inzage op myvcspaarnestad onder de button...
Lees meer
Het bestuur wil transparant zijn en de vereniging informeren over de zaken die worden besproken en besloten. Om dit te bewerkstelligen wordt van de bestuursvergaderingen een korte samenvatting gemaakt.De samenvatting van de vergadering in oktober is nu te lezen in het ledengedeelte, te vinden als Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Het concept verslag van de ALV van 15 september is gepubliceerd. Het verslag is te vinden in het ledengedeelte, bij Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
VC Spaarnestad vindt een veilig sport klimaat belangrijk en ondersteunt daarom de Gedragscode van het NOC*NSF en de gedragscode ongewenst gedrag van de Nevobo. Alle (jeugd)trainers moeten een VOG aanvragen, er zijn vertrouwenspersonen en er is een commissie van beroep binnen de club. Daarnaast is de verklaring 'gelijke behandeling in de sport' getekend en willen wij dit actief uitdragen binnen de vereniging. Lees hier de verklaring en de gedragscode. De komende weken worden voor alle trainers weer de VOG verklaringen aangevraagd.
Lees meer
De contributies zijn weer vastgesteld op de Algemene ledenvergadering en iedereen wordt verzocht uiterlijk 31 oktober de contributie te betalen. Je vindt de juiste bedragen op de pagina Contributie. Op de website kan je direct via iDEAL betalen Zorg dat je bent ingelogd. Heb je niet eerder ingelogd of ben je je wachtwoord vergeten, reset dan je wachtwoord. Je gebruikersnaam is altijd voornaam.achternaam, als je een tussenvoegsel in je naam hebt is het voornaam.tussenvoegsel.achternaam. Lukt het helemaal niet, neem dan contact op met de webmaster. Ga vervolgens naar de pagina voor betalen. Het contributiebedrag is ingevuld op basis...
Lees meer
Vrijdag 15 september hebben we in de Kennemersporthal een Aanvoerdersbijeenkomst en de Algemene Ledenvergadering gehouden. Bij beide bijeenkomsten waren ongeveer 30 leden aanwezig. Naar aanleiding daarvan willen we een aantal zaken onder jullie aandacht brengen. Allereerst de aanvoerdersbijeenkomst Tijdens de aanvoerdersbijeenkomst zijn de laatste wijzigingen van de spelregels besproken. Met name de middenlijn en het net blijven de gemoederen bezig houden. Hopelijk is iedereen inmiddels door via de aanvoerder of trainer bijgepraat. Ander staan de wijzigingen ook nog op de website. Tijdens de bijeenkomst hebben we aangegeven dat elke...
Lees meer
In de stukken voor de ledenvergadering ontbraken nog de notulen van de vorige vergadering. Dit is nu apart te downloaden. Je vindt het hier. Wel eerst even inloggen. Meer details over de vergadering vind je in dit nieuwsbericht.
Lees meer
Vrijdag 15 september organiseren we weer een spelregels/informatiebijeenkomst t.b.v. de competitiewedstrijden. Dit doen we vanaf 19.30 in de kennemersporthal voorafgaand aan de ALV (die om 21.00 uur begint). We verzoeken in ieder geval alle aanvoerders (of een andere vertegenwoordiger van het team) om langs te komen zodat alle informatie gedeeld kan worden met het team. Vorig jaar bleek deze bijeenkomst zeer nuttig en werd zeer op prijs gesteld door de aanwezigen. Naast alle aanvoerders zijn ook alle trainers, tc-leden en alle andere belangstellenden uitgenodigd. Met name de jeugdtrainers zullen een en ander moeten borgen binnen de...
Lees meer
In de stukken voor de ledenvergadering ontbrak nog het jaarverslag. Dit is nu apart te downloaden. Je vindt het hier. Wel eerst even inloggen. Meer details over de vergadering vind je in dit nieuwsbericht.
Lees meer
Het bestuur van VC Spaarnestad nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 15 september 2017. Locatie is de Kennemer Sporthal (zaaltje achter de kantine), de vergadering start om 21.00 uur. Uitgenodigd: alle leden van VC Spaarnestad dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers plus alle andere betrokkenen die uit hoofde van hun rol bij de vereniging aanwezig willen zijn. Agenda: Opening + tekening presentielijst Notulen vorige ALV Ingekomen stukken/mededelingen Benoeming Stembureau Algemene toelichting seizoen 2016-2017, vooruitblik 2017-2018 Financien Bijlagen zijn toegevoegd Benoemingen +...
Lees meer

<< <  Pagina 2 van 10  > >>