Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Gastenboek
Contact

Belangrijk

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Geplaatst op:
13 september 2018
Door:
De Webmaster
Categorie:
Bestuurlijk nieuws
Het bestuur van VC Spaarnestad nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering en de Informatieavond voor aanvoerders op vrijdag 28 september 2018. Locatie is de Kennemer Sporthal (Cios zaal).

De Informatieavond begint om 19:30 uur en zal om circa 20:30 uur overgaan in de Algemene Leden Vergadering.

Het is voor aanvoerders (of hun waarnemers) verplicht bij de Informatieavond aanwezig te zijn.

Locatie: Kennemer Sporthal (Cios zaal)
Datum: 28 September
Aanvang: 20.30 – 22.00 uur

Bij opkomst van minder dan 1/10 van het aantal leden volgt een nieuwe vergadering met gelijke agenda, aanvang 20.45 uur.

Uitgenodigd: alle leden van VC Spaarnestad dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers plus alle andere betrokkenen die uit hoofde van hun rol bij de vereniging aanwezig willen zijn.

Agenda:

 1. Opening en tekening presentielijst
 2. Notulen vorige ALV, bijlage 1
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Benoeming Stembureau
 5. Algemeen beleid
  • Jaarverslag 17-18, bijlage 2
  • Voorstel wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement, bijlage 6 en 7
  • Verslag Werkgroep SWB, bijlage 8
  • Vrijwilligersplan > Dirk Snikkers
 6. Financiën
  • Afrekening 2017-2018, bijlage 3, 4 en 5
  • Verklaring kascommissie
  • Begroting en voorstel contributie 2018-2019, bijlage 3 en 4
 7. Benoemingen
  • Aftredend en verkiesbaar
   • Arie-Jan van der Schaaf – Voorzitter
  • Aftredend en niet verkiesbaar
   • Jolanda Klein – secretaris september 2018 (in functie totdat nieuwe secretaris benoemd is).
  • Vacature:
   • Algemeen bestuurslid – nog geen kandidaten
   • commissieleden van beroep
 8. Discussierondje
 9. Rondvraag.
Na de rondvraag is er uiteraard weer tijd voor een drankje en een hapje.

Eventuele aanvullingen op de agenda zijn welkom. Stuur deze vóór 21 september per mail aan het bestuur.

De stukken die tijdens de vergadering behandeld zullen worden, vind je hier. Wel eerst even inloggen.

We hopen je op 28 september te zien!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van VC Spaarnestad, Jolanda Klein