Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Gastenboek
Contact

Covid-19 update

Geplaatst op:
23 september 2020
Door:
De Webmaster
Categorie:
Bestuurlijk nieuws

Op de eerste plaats wil het bestuur de leden bedanken voor de reacties op de maatregelen die wij noodgedwongen moesten nemen naar aanleiding van de richtlijnen en eisen van de overheid.

Wat ging er deze week goed qua wedstrijden?

Na wat aarzelingen werd in de Beijneshal de goede route naar veld en kleedkamers gevonden. De gele deur, meteen rechts na binnenkomst, staat open. Zo gaan de spelers dus naar het veld. Publiek en teams die moeten wachten gaan via de trap naar de tribune boven. Bij binnenkomst staan pompjes met gel om even de handen te wassen.
Dit alles ging op de wedstrijdavonden en zaterdag de 19e prima. Ook op de tribune werd de anderhalve meter afstand goed nageleefd. HOUDEN ZO!
Dee kleedkamers werden voornamelijk benut door de bezoekende ploegen. En dat hoort ook zo.

Wat ging er niet goed en wat moet beter?

In het veld is overmatig schreeuwen, dansen, yellen, zingen verboden. Helaas sprongen twee teams daar op een negatieve manier uit. Door de dienstdoende Coronawachten is daar op gewezen en beterschap beloofd.
Hier ziet het bestuur toch echt ook een taak voor de trainers en coaches.
Consequentie is en moet heel duidelijk zijn. Na de eerste waarschuwing van de Corona-verantwoordelijke is de volgende sanctie het stoppen van de wedstrijd. We kunnen echt niet toestaan dat 1 team het voor de rest verknoeid.
We vertrouwen in deze op het gezonde verstand van de spelers en speelsters.

Voor de actuele regels en protocollen kijk je op de Corona-pagina

23-9: nieuwe maatregelen van de overheid

Afgelopen vrijdag werden de aangescherpte maatregelen van de regering bekend. In de afgelopen dagen heeft het bestuur op vele fronten overleg gevoerd met gemeente, SRO, Nevobo, NOC en de veiligheidregio Kennemerland.
Dat resulteert in een aantal nieuwe afspraken en nieuwe aanbevelingen. In eerste instantie gelden die voor de wedstrijden.
Voor de wedstrijden in de Beijneshal geldt:

 • Afspraken die er al zijn, zoals looproute, 1½ meter afstand e.d. blijven onverkort gehandhaafd. (zie het eerder verschenen protocol).
 • In de zaal, op de speelvloer, zijn alleen de teams die moeten spelen.
 • Onder teams wordt verstaan: alle spelers en de volledige staf.
 • De teams van Spaarnestad komen zoveel mogelijk omgekleed naar de hal.
 • Zodra de wedstrijd is beëindigd en de spelers van het veld zijn, kunnen de volgende teams vanaf de tribune de zaal in.
 • De spelers/sters die klaar zijn met de wedstrijd worden verzocht zo snel als mogelijk is het speelveld te verlaten.
 • De aanvangstijden zijn opgerekt. (09:00, 10:30 jeugd; 12:30, 15:00, 17:30 en 19:30 uur senioren)
 • Aanwijzingen van de dienstdoende Corona-man/vrouw moeten zonder meer worden opgevolgd.

PUBLIEK / TOESCHOUWERS

In het nieuwste pakket noodverordeningen is bepaald dat er maar 50 personen in een ruimte aanwezig mogen zijn. Zijn het er meer dan moet dat aangemeld worden. Dat houdt dan ook een meldplicht in. Voor registratie maken we gebruik van de Zwitserse app GuestLog waarmee je op een zeer eenvoudige wijze aangemeld kunt worden. Deze oplossing wordt al door een aantal verenigingen gebruikt en wordt als heel duidelijk en snel beoordeeld.

 • Zodra je bovenkomt in de hal van de tribune, scan je via je camera van je mobiel de QR-code. Na beantwoording van 4 vragen over corona ben je geregistreerd. Je hoeft zelf niks te installeren.
 • Na 14 dagen wordt deze registratie automatisch verwijderd.
 • Heb je geen mobiel, dan moet je je aanmelden via het formulier.
 • Op de tribune houd je je vervolgens aan de 1½ meter afstand.

Ben je aan het spelen, dan geldt deze plicht niet. Dus geen registratie voor de sporters. Zodra de wedstrijd beëindigd is en je blijft wel in de hal, word je van actieve sporter een passieve toeschouwer en dus moet je naar de tribune om je aan te melden.

AANBEVELINGEN

 • Benoem 1 speler/ster van je team als corona-verantwoordelijke. Hij/zij controleert met name bij uitwedstrijden welke regels er daar gehanteerd worden en checkt regelmatig op onze site of de maatregelen veranderd zijn.
 • Krijgen wij (bestuur, wedstrijdcommissie etc.) berichten van een andere vereniging, dan willen we die graag direct doorspelen naar de coronaverantwoordelijke in een team.
 • Beperk het aantal toeschouwers tot een minimum.
 • Dit vragen we ook aan onze tegenstanders.

TENSLOTTE

We rekenen in de eerste plaats op ieders gezonde verstand.
Door de maatregelen die ook op ons afkomen zo goed mogelijk na te leven, kunnen we de competitie door laten gaan.
We werken op dit moment een systeem uit waarbij meerdere mensen als coronamedewerker in de Beijnes aanwezig zijn. Daarbij denken we aan 1 a 2 personen per team, zodat je maximaal 1x in het seizoen aan de beurt bent.
We willen voorkomen dat we moeten stoppen met de wedstrijden en op de 4000 euro boete zitten we ook niet te wachten.

Het bestuur rekent op een ieders medewerking.

Bestuur