Coronaprotocol
Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Contact

Belangrijk

Algemene Leden Vergadering 20 november

Geplaatst op:
13 november 2020
Door:
De Webmaster
Categorie:
Bestuurlijk nieuws

Update 13 november: naar aanleiding van het onderzoek door de kascommissie zijn 2 documenten gewijzigd en 2 toegevoegd. De zipfile bevat nu de actuele versies van de stukken.

Namens het bestuur van VC Spaarnestad nodig ik je van harte uit voor een Speciale Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 20 november 2020. De vergadering begint om 19:45 uur.

Vanwege de bijzondere omstandigheden zal deze vergadering digitaal, online, plaatsvinden. Details worden binnenkort via de website bekend gemaakt.

Agenda

 1. Opening + Mededelingen
  • Benoeming stemcommissie
 2. Ingekomen post
 3. Notulen ALV d.d. 16-10-2019
 4. Jaarverslag 2019-2020
 5. Financiële verslagen 2019-2020
 6. Verslag Kascommissie
 7. Begroting 2020-2021
  • Vaststelling contributie
 8. Rooster van Af- en aantreden
  • Verkiezing
   Jan Koehorst is aftredend als bestuurslid in de functie van secretaris. Tot maart 2022 stelt hij zich beschikbaar en is dus herkiesbaar. Tegenkandidaten dienen zich tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk te melden bij de secretaris.
 9. Sporthal
  • Ontwikkelingen in het algemeen
  • Horeca in de nieuwe hal
 10. Diversen
 11. Rondvraag
  Het bestuur stelt het op prijs dat vragen onder dit agendapunten via de secretaris in een eerder stadium worden ingebracht. Het bestuur is dan in staat om een goed en duidelijk antwoord voor te bereiden.
 12. Sluiting

Eventuele aanvullingen op de agenda zijn welkom. Stuur deze vóór 13 november per mail aan bestuur@vcspaarnestad.nl.

Stukken

Alle stukken voor de ALV zijn te downloaden op de website.
Zorg dat je bent ingelogd en download de stukken.

Inloggen

Heb je niet eerder ingelogd of ben je je wachtwoord vergeten, reset dan je wachtwoord. Je gebruikersnaam is altijd voornaam.achternaam, als je een tussenvoegsel in je naam hebt is het voornaam.tussenvoegsel.achternaam. Lukt het helemaal niet, neem dan contact op met de webmaster.