Coronaprotocol
Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Contact

Belangrijk

Update en nadere gegevens voor de ALV komende vrijdag 20 november

Geplaatst op:
15 november 2020
Door:
De Webmaster
Categorie:
Bestuurlijk nieuws
Komende vrijdag houdt VC Spaarnestad haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Normaal is die in oktober, maar door de Corona-maatregelen was het helaas niet mogelijk fysiek zo'n vergadering te organiseren. Na enig uitstel in afwachting van betere tijden hebben we besloten komende vrijdag 20 november digitaal te gaan vergaderen.

Om deel te nemen aan deze vergadering, stuur je een mailtje naar de secretaris.

Je krijgt dan een uitnodiging met toegangscode voor de digitale ALV in het communicatieprogramma "TEAMS".

Dank aan Karel Spaas, onze juridische rechterhand om de spelregels die het ministerie en de Veiligheidsregio Kennemerland hebben opgesteld kenbaar te maken. Daardoor is de ALV gewoon rechtsgeldig en kunnen er ook besluiten zoals het vaststellen van de contributie, het houden van verkiezingen en zaken rondom de nieuwe sporthal, e.d. worden genomen.
Hieronder is een kort resumé van de relevante artikelen uit de noodverordening opgenomen:

Artikel 6 (algemene vergadering verenigingen)

  1. In afwijking van artikel 38 lid 1 kan het bestuur bepalen dat leden geen fysieke toegang hebben tot de algemene vergadering, onder de volgende voorwaarden:
    1. de algemene vergadering is langs elektronisch weg voor leden te volgen; en
    2. de leden zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.
  2. De in lid 1 onder b bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de website van de vereniging geplaatst of via een elektronisch communicatiemiddel toegankelijk gemaakt voor de leden.
  3. Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering langs elektronische weg of anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld, tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in redelijkheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van de vergadering kan een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.
  4. Enige afwijking van de leden 2 en 3 heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming die in de vergadering heeft plaatsgevonden.
  5. Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 6, het bestuur bepalen dat het stemrecht slechts kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
  6. Voor zover de statuten zulks niet bepalen, kan, in aanvulling op artikel 38 lid 8, het bestuur bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Tot zover de juridische achtergrond.

Het is dus van belang om tot 72 uur van tevoren op- en aanmerkingen over de stukken kenbaar te maken aan het secretariaat.
Daarnaast is het uiteraard mogelijk om tijdens de vergadering vragen en opmerkingen te maken.
Bij de opening zal de voorzitter aangeven hoe de procedure verloopt van vragen stellen en het maken van opmerkingen. Bijvoorbeeld via de microfoon of via de chatknop.

Stukken

Alle stukken voor de ALV zijn te downloaden op de website.
Zorg dat je bent ingelogd en download de stukken.

Inloggen

Heb je niet eerder ingelogd of ben je je wachtwoord vergeten, reset dan je wachtwoord. Je gebruikersnaam is altijd voornaam.achternaam, als je een tussenvoegsel in je naam hebt is het voornaam.tussenvoegsel.achternaam. Lukt het helemaal niet, neem dan contact op met de webmaster.

Jan Koehorst, secretaris