Coronaprotocol
Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Contact

Belangrijk

Van de bestuurstafel

Geplaatst op:
16 januari 2021
Door:
De Webmaster
Categorie:
Bestuurlijk nieuws
Op woensdag 13 januari vergaderde het bestuur van onze vereniging.
Hierbij de belangrijkste punten.
 1. Huidige stand van zaken i.v.m. Corona.
  Zoals bekend zal zijn is de periode van de lockdown in Nederland verlengd tot 9 februari. Dat houdt voor de vereniging in dat er helaas geen trainingen en wedstrijden plaats zullen vinden.
  Van de Nevobo hebben we nog geen bericht ontvangen maar op de website valt te lezen dat de competitie wordt afgeblazen. Dus ook geen P/D wedstrijden.
  Eventueel worden er, als het weer mag, wedstrijden georganiseerd zover daar belangstelling voor is. Ook geeft de bond aan om met een andere wijze van inschrijving te willen gaan werken. Nadere mededelingen komen nog.
  Mede op een vraag van de jeugdcommissie onderzoekt het bestuur in samenwerking met de commissie Bavo Beach of het mogelijk is de velden van de beach eerder open te stellen. In ieder geval zal dat niet voor 1 maart gebeuren. Uiteraard worden de leden bijtijds geïnformeerd.
  De 2e helft van de inning van de contributie vindt voorlopig niet plaats. De berekening van het tweede deel is nog te onzeker. De kans is aanwezig dat er zelfs geen tweede betaling wordt gevraagd.
  De penningmeester verzoekt wel en dringend om de betaling van de eerste helft te voldoen. Overigens hebben vele leden dat al gedaan.
 2. Notulen ALV
  Het verslag en de notulen van de Algemene Leden Vergadering zijn door het bestuur akkoord bevonden en worden op de website gepubliceerd.
 3. Zitvolleybal
  Het zitvolleybal in Nederland bestaat 65 jaar. Haarlem is een van de bakermatten van deze tak van het volleybal. Aan het eind van het jaar wordt dit gevierd. Ook Spaarnestad zal daar z'n steentje aan bijdragen.
 4. Sporthal
  Zoals in iedere vergadering wordt de stand van zaken betreffende de nieuwe sporthal en dus ook ons nieuwe thuishonk besproken.
  De aannemer is op 4 januari begonnen met de werkzaamheden. Onze bouwcommissie is drukdoende met het regelen van allerlei details zowel in de zaal als in onze horecagelegenheid.
 5. Op 24 maart is de planning dat er een digitale(?) Algemene Leden Vergadering gaat plaatsvinden met agendapunt Bavo Beach. Hierin zullen met name de exploitatie opzet en het contributievoorstel worden besproken.
 6. Op zaterdag 23 januari heeft het bestuur een "heidag" georganiseerd. Hiervoor zijn een aantal leden uitgenodigd om met het bestuur in discussie te gaan over een aantal thema's. De bedoeling was om bij elkaar te komen en rond de tafel gesprekken aan te gaan maar fysiek bij elkaar komen is nog niet mogelijk. Het zal dus een digitale bijeenkomst worden. Over de resultaten houden we jullie uiteraard op de hoogte.

14-01-2021
JK te H.