Coronaprotocol
Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Contact

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

Geplaatst op:
1 oktober 2021
Door:
De Webmaster
Categorie:
Bestuurlijk nieuws
Het bestuur van VC Spaarnestad nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 12 oktober 2021. Locatie is zaal 9 in de Kennemer Sporthal.

Zoals reeds aangekondigd begint de vergadering om 20.00 uur. Indien het aantal leden dat verplicht is volgens de statuten niet aanwezig is, schrijft het bestuur een nieuwe vergadering uit die om 20.05 uur aanvangt.

Uitgenodigd: alle leden van VC Spaarnestad dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers plus alle andere betrokkenen die uit hoofde van hun rol bij de vereniging aanwezig willen zijn.

Agenda:

 1. Opening
 2. Benoeming stemcommissie
 3. Ingekomen post
 4. Notulen ALV d.d. 24-03-2021, zie bijlage
 5. Jaarverslag, zie bijlage
 6. Bestuursmededelingen
  • Superclub bij de Nevobo
  • overige
 7. Financiƫle overzicht juni 2020 - juni 2021, zie bijlage
 8. Verslag kascommissie
 9. Begroting 2021 - 2022, zie bijlage
 10. Vaststelling contributie
 11. Info nieuwe sporthal
  • Horeca inrichting
  • Horeca bardienst
 12. Nieuw logo. Presentatie Jan Kan
 13. Rondvraag.
  Het bestuur stelt het op prijs dat vragen onder dit agendapunten via de secretaris in een eerder stadium worden ingebracht. Het bestuur is dan in staat om een goed en duidelijk antwoord voor te bereiden
 14. Sluiting

De stukken die tijdens de vergadering behandeld zullen worden, vind je hier. Wel eerst even inloggen.

We hopen je op 12 oktober te zien!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van VC Spaarnestad, Jan Koehorst