Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Gastenboek
Contact

Nieuwe Contributies bekend

Geplaatst op:
15 oktober 2011
Door:
Eugene La Haye
Categorie:
Algemeen
Op de ALV van 14 oktober zijn de nieuwe contributiebedragen vastgesteld. Alle leden wordt verzocht de contributie over te maken. Als je een incassomachtiging hebt afgegeven wordt er op 31 oktober geincasseerd.

Op de ALV van vrijdag 14 oktober 2011 zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld voor het seizoen 2011-2012:

€ 236,50 Senioren competitiespelend
€ 165,- Senioren alleen trainend
€ 165,- Jeugd (op 1-10-2011< 18 jaar en niet mini)
€ 132,- Mini´s
€ 121,- Recreanten
€ 121,- Zitvolleybal

Alle leden (senioren en jeugd) die standaard 2 keer in de week trainen, betalen een toeslag van € 40,- ivm met de extra trainingsfaciliteiten gedurende het seizoen 2011-2012

De recreanten die meedoen aan de diverse recreanten competities krijgen nog een toeslag afhankelijk van het aantal toernooien dat ze spelen. Per saldo worden de kosten 1 op 1 doorberekend.

Hoe kan je betalen? De Volleybal Combinatie Spaarnestad heeft een bankrekening bij de ING:

ING-rekening 4400413

Heb je in het verleden een machtiging afgegeven dan zal op 31 oktober geïncasseerd worden

Als je geen machtiging hebt afgegeven dan wordt je gevraagd het totale bedrag uiterlijk 31 oktober over te maken naar rek. 4400413 tnv Volleybal Combinatie Spaarnestad o.v.v. je naam.

Ben je niet in staat om het hele bedrag in 1 keer te betalen, dan kan je altijd even contact opnemen via penningmeester@vcspaarnestad.nl .

Wil je een machtiging afgeven, dan wordt je verzocht de volgende tekst retour te sturen (schriftelijk of per e-mail):

"Hierbij machtig ik Volleybal Combinatie Spaarnestad om gedurende mijn lidmaatschap, of tot wederopzegging, de jaarlijkse contributie af te schrijven van bankrekeningnummer ...................... ten name van ................................"

Per mail zal dit bevestigd worden.

Mocht je nog vragen hebben over de contributie inning, neem gerust contact op.

Eugène La Haye

Penningmeester VC Spaarnestad