Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Gastenboek
Contact

Belangrijk

Het bestuur wil transparant zijn en de vereniging informeren over de zaken die worden besproken en besloten. Om dit te bewerkstelligen wordt van de bestuursvergaderingen een korte samenvatting gemaakt.De samenvatting van de vergadering in januari is nu te lezen in het ledengedeelte, te vinden als Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Vrijdag 28 september was de Algemene Leden Vergadering. De notulen van deze bijeenkomst zijn gepubliceerd en beschikbaar voor leden. In het bestand vind je ook een presentatie die tijdens de vergadering is getoond. Log in op de site en bekijk de notulen onder My VC Spaarnestad.
Lees meer
Op de ALV van 28 september heeft de ledenvergadering de begroting met de bijbehorende contributies goedgekeurd. Namens het bestuur verzoek ik dan ook om uiterlijk 31 oktober 2018 de contributie voor het lidmaatschap van VC Spaarnestad gedurende het seizoen 2018-2019 te betalen. De contributie heeft betrekking op de deelname van de zaalactiviteiten. Het lidmaatschap aan de activiteiten van Bavo Beach (het beachvolleybal) is hierin NIET meegenomen. De contributies zijn als volgt vastgesteld: Senioren competitiespelend – 1 keer trainen : € 292,50 Senioren competitespelemd – 2 keer trainen: € 420,00(dit kan een vaste 2e training zijn...
Lees meer
Het bestuur van VC Spaarnestad nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering en de Informatieavond voor aanvoerders op vrijdag 28 september 2018. Locatie is de Kennemer Sporthal (Cios zaal). De Informatieavond begint om 19:30 uur en zal om circa 20:30 uur overgaan in de Algemene Leden Vergadering. Het is voor aanvoerders (of hun waarnemers) verplicht bij de Informatieavond aanwezig te zijn. Locatie: Kennemer Sporthal (Cios zaal)Datum: 28 SeptemberAanvang: 20.30 – 22.00 uur Bij opkomst van minder dan 1/10 van het aantal leden volgt een nieuwe vergadering met gelijke agenda, aanvang 20.45 uur. Uitgenodigd: alle leden...
Lees meer
Afgelopen weken hebben diverse speelsters van dames 1 laten weten dat ze buiten VC Spaarnestad mogelijkheden kregen om hun ambities waar te maken. Daar waar na een (voor de meeste dames) teleurstellend seizoen wederom geen promotie gemaakt kon worden naar de Topdivisie. Toen ook de zoektocht naar een nieuwe trainer langer bleek te duren dan gehoopt bleek de aantrekkingskracht buiten de vereniging te groot. Met een tiental opzeggingen restte het bestuur en de TC niets anders om de plek in de eerste divisie op te geven. Jur van der Tuuk zal met de dames van het tweede damesteam komend jaar het vlaggenschip vormen in de 2e divisie. Binnen...
Lees meer
Namens het bestuur van VC Spaarnestad nodig ik je van harte uit voor een Speciale Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 18 april 2018. Locatie is de Kennemer Sporthal (zaaltje achter de kantine), de vergadering start om 19:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur Agenda: Opening Goedkeuring concept notulen Algemene Ledenvergadering van 15 september 2017 Benoeming bestuurslid JeugdzakenHet bestuur stelt voor Herbert Nieuwland te benoemen als bestuurslid Jeugdzaken Organisatie – SBWDe werkgroep Samen Doen Werkt Beter is hard bezig geweest en heeft een aantal ideeën uitgewerkt. Een voorstel hiervoor is bijgevoegd. We bespreken dit graag...
Lees meer
Namens het bestuur van VC Spaarnestad nodig ik je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 17 januari 2018. Locatie is de Kennemer Sporthal (zaaltje achter de kantine), de vergadering start om 19:30 uur, inloop vanaf 19:15 uur Agenda: • Goedkeuring concept notulen Algemene Ledenvergadering van 15 september 2017. • Voortgang en evaluatie toekomstvisie VC Spaarnestad. • Het bestuur stelt de volgende leden voor voor benoeming:Herbert Nieuwland als bestuurslid Jeugdzaken. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich melden bij het bestuur. Concept notulen staan al ter inzage op myvcspaarnestad onder de button...
Lees meer
Het bestuur wil transparant zijn en de vereniging informeren over de zaken die worden besproken en besloten. Om dit te bewerkstelligen wordt van de bestuursvergaderingen een korte samenvatting gemaakt.De samenvatting van de vergadering in oktober is nu te lezen in het ledengedeelte, te vinden als Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Het concept verslag van de ALV van 15 september is gepubliceerd. Het verslag is te vinden in het ledengedeelte, bij Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
VC Spaarnestad vindt een veilig sport klimaat belangrijk en ondersteunt daarom de Gedragscode van het NOC*NSF en de gedragscode ongewenst gedrag van de Nevobo. Alle (jeugd)trainers moeten een VOG aanvragen, er zijn vertrouwenspersonen en er is een commissie van beroep binnen de club. Daarnaast is de verklaring 'gelijke behandeling in de sport' getekend en willen wij dit actief uitdragen binnen de vereniging. Lees hier de verklaring en de gedragscode. De komende weken worden voor alle trainers weer de VOG verklaringen aangevraagd.
Lees meer

Pagina 1 van 10  > >>