Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Gastenboek
Contact

Belangrijk

Op de eerste plaats wil het bestuur de leden bedanken voor de reacties op de maatregelen die wij noodgedwongen moesten nemen naar aanleiding van de richtlijnen en eisen van de overheid. Wat ging er deze week goed qua wedstrijden? Na wat aarzelingen werd in de Beijneshal de goede route naar veld en kleedkamers gevonden. De gele deur, meteen rechts na binnenkomst, staat open. Zo gaan de spelers dus naar het veld. Publiek en teams die moeten wachten gaan via de trap naar de tribune boven. Bij binnenkomst staan pompjes met gel om even de handen te wassen.Dit alles ging op de wedstrijdavonden en zaterdag de 19e prima. Ook op de tribune werd...
Lees meer
Het bestuur wil transparant zijn en de vereniging informeren over de zaken die worden besproken en besloten. Om dit te bewerkstelligen wordt van de bestuursvergaderingen een korte samenvatting gemaakt.De samenvatting van de vergadering van 28 januari is nu te lezen in het ledengedeelte, te vinden als Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Door het Coronavirus en de gevolgen daarvan heeft het bestuur op een andere wijze zaken moeten regelen. De reguliere bestuursvergadering is daardoor diverse malen omgezet in een digitaal overleg. Dat heeft tot gevolg gehad dat de mededelingen van het bestuur niet via een verslag c.q. notulen op de website onder bestuursinfo zijn verschenen. Via nieuwsartikelen heeft het bestuur als het kon de leden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen. Een korte samenvatting van alle zaken is te lezen in het nieuwste bestuursbulletin. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Update 18 maart: De Nederlandse Volleybond heeft op haar website de volgende nededeling geplaatst: Afgelopen zondag maakte de overheid bekend dat er in ieder geval t/m 6 april niet gesport kan worden. In de toespraak die Mark Rutte maandag aan alle Nederlanders richtte, vertelde de premier dat de maatregelen m.b.t. het coronavirus Nederland mogelijk langer in haar greep gaan houden. Dit is direct van invloed op ons maatschappelijk functioneren, en, als (bescheiden) onderdeel daarvan, op onze competities. Door bovengenoemde maatregelen kunnen vier speelronden niet worden afgewerkt en kan er op z’n vroegst vanaf 6 april weer getraind...
Lees meer
In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn alle activiteiten van onze vereniging geannuleerd. Tenminste tot en met 31 maart zijn er geen trainingen, wedstrijden, activiteiten of vergaderingen. Hiermee volgen we de adviezen van Nevobo, NOC*NSF en overheden.
Lees meer
Het bestuur wil transparant zijn en de vereniging informeren over de zaken die worden besproken en besloten. Om dit te bewerkstelligen wordt van de bestuursvergaderingen een korte samenvatting gemaakt.De samenvatting van de vergadering van 28 januari is nu te lezen in het ledengedeelte, te vinden als Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Dinsdag 17 december vond een kaderoverleg plaats. Het verslag van deze bijeenkomst is nu beschikbaar. Tevens is de huidige versie van de jaarkalender gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen ook t.z.t de huidige meer volledige versie krijgen in Excel. Mochten er aanvullingen of opmerkingen hieromtrent zijn dan mogen die aan de secretaris worden gericht. Beide documenten zijn de vinden in het ledengedeelte, bij Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Als vrijwilliger bij VC Spaarnestad ben je onderdeel van de kurk waarop de vereniging drijft. Zonder vrijwilligers is er geen volleybalvereniging. Samenwerking en samen plezier maken zijn daarbij twee zaken die van cruciaal belang zijn om met alle vrijwilligers onze vereniging draaiende te houden. Als bestuur hebben we, als blijk van waardering, besloten dat we meer momenten moeten creëren waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en samen dingen doen. Daarom organiseren we op zondag 9 februari een nieuw vrijwilligersevenement, namelijk het 1e Spaarnestad Bowlingtoernooi. Van 15.00- 16.00 uur zijn alle vrijwilligers uitgenodigd om een...
Lees meer
Op de ALV van 16 oktober 2019 heeft de ledenvergadering de begroting met de bijbehorende contributies goedgekeurd.De ALV heeft ingestemd met een begroting waarbij de contributies dit jaar niet verhoogd hoeven te worden, ondanks hogere kosten aan trainers, zaalhuur en diverse inflatiecorrecties. Namens het bestuur verzoek ik u dan ook om uiterlijk 31 oktober 2019 de contributie voor het lidmaatschap van VC Spaarnestad voor het seizoen 2019-2020 te betalen. De contributie heeft betrekking op de deelname van de zaalactiviteiten.Let op, het lidmaatschap aan de activiteiten van Bavo Beach (beachvolleybal) is hierin NIET meegenomen. De...
Lees meer
Op woensdag 16 oktober wordt in de Kennemer sporthal weer de Algemene Ledenvergadering gehouden. Dit maal kunnen we rustig stellen dat deze bijeenkomst EXTRA belangrijk is. Waarom? Op de agenda staat dat in het eerste uur we met elkaar gaan praten over wat we nu eigenlijk willen met Spaarnestad. Na bijna 10 jaar is het toch wel belangrijk dat we een bepaald doel voor ogen hebben. Met een flinke groep mensen is al iets ontwikkeld wat we een visie kunnen noemen. Die gedachten moeten verder ontwikkeld worden en hoe mooi is het als leden daar de bouwstenen voor aan voeren. Het wordt geen hele lange avond praten en discussiëren. Na zo'n 40...
Lees meer

Pagina 1 van 11  > >>