Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Gastenboek
Contact

Belangrijk

Op de ALV van 16 oktober 2019 heeft de ledenvergadering de begroting met de bijbehorende contributies goedgekeurd.De ALV heeft ingestemd met een begroting waarbij de contributies dit jaar niet verhoogd hoeven te worden, ondanks hogere kosten aan trainers, zaalhuur en diverse inflatiecorrecties. Namens het bestuur verzoek ik u dan ook om uiterlijk 31 oktober 2019 de contributie voor het lidmaatschap van VC Spaarnestad voor het seizoen 2019-2020 te betalen. De contributie heeft betrekking op de deelname van de zaalactiviteiten.Let op, het lidmaatschap aan de activiteiten van Bavo Beach (beachvolleybal) is hierin NIET meegenomen. De...
Lees meer
Op woensdag 16 oktober wordt in de Kennemer sporthal weer de Algemene Ledenvergadering gehouden. Dit maal kunnen we rustig stellen dat deze bijeenkomst EXTRA belangrijk is. Waarom? Op de agenda staat dat in het eerste uur we met elkaar gaan praten over wat we nu eigenlijk willen met Spaarnestad. Na bijna 10 jaar is het toch wel belangrijk dat we een bepaald doel voor ogen hebben. Met een flinke groep mensen is al iets ontwikkeld wat we een visie kunnen noemen. Die gedachten moeten verder ontwikkeld worden en hoe mooi is het als leden daar de bouwstenen voor aan voeren. Het wordt geen hele lange avond praten en discussiëren. Na zo'n 40...
Lees meer
Het bestuur wil transparant zijn en de vereniging informeren over de zaken die worden besproken en besloten. Om dit te bewerkstelligen wordt van de bestuursvergaderingen een korte samenvatting gemaakt.De samenvatting van de vergadering van 24 april is nu te lezen in het ledengedeelte, te vinden als Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Het bestuur wil transparant zijn en de vereniging informeren over de zaken die worden besproken en besloten. Om dit te bewerkstelligen wordt van de bestuursvergaderingen een korte samenvatting gemaakt.De samenvatting van de vergadering van 24 april is nu te lezen in het ledengedeelte, te vinden als Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Het concept verslag van de ALV van 12 april is gepubliceerd. Het verslag is te vinden in het ledengedeelte, bij Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Namens het bestuur van VC Spaarnestad nodig ik je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 12 april 2019. Locatie is de Kennemer Sporthal (lokaal 9), de vergadering start om 19:30 uur. Mocht er om 19.30 uur het vereiste aantal leden (rond de 70) niet aanwezig zijn, dan schrijft het bestuur een algemene ledenvergadering uit om 19.45 uur. Agenda: Opening en tekening presentielijst Notulen vorige ALV, (zie bijlage) Ingekomen stukken / mededelingen Benoeming Stembureau Samenstelling bestuurNa de vele vergaderingen van de werkgroep die zich met de organisatie van onze vereniging, het vrijwilligerswerk en de...
Lees meer
Het bestuur heeft beloofd om de leden regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen betreffende nieuwbouw van de sporthal die in Haarlem Noord gebouwd gaat worden. Hieronder een samenvatting van het bericht dat de gemeentelijke coördinator hierover heeft gestuurd. Dinsdag 19 maart 2019 worden de startnotitie, aanvraag voor het voorbereidingskrediet en het advies voor een variant keuze in het college van burgemeester en wethouders besproken. Als het college van burgemeester en wethouders positief besluit worden de stukken vervolgens doorgezonden naar de commissie 'Samenleving' om te agenderen voor de vergadering van donderdag 4...
Lees meer
Het bestuur wil transparant zijn en de vereniging informeren over de zaken die worden besproken en besloten. Om dit te bewerkstelligen wordt van de bestuursvergaderingen een korte samenvatting gemaakt.De samenvatting van de vergadering in januari is nu te lezen in het ledengedeelte, te vinden als Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Vrijdag 28 september was de Algemene Leden Vergadering. De notulen van deze bijeenkomst zijn gepubliceerd en beschikbaar voor leden. In het bestand vind je ook een presentatie die tijdens de vergadering is getoond. Log in op de site en bekijk de notulen onder My VC Spaarnestad.
Lees meer
Op de ALV van 28 september heeft de ledenvergadering de begroting met de bijbehorende contributies goedgekeurd. Namens het bestuur verzoek ik dan ook om uiterlijk 31 oktober 2018 de contributie voor het lidmaatschap van VC Spaarnestad gedurende het seizoen 2018-2019 te betalen. De contributie heeft betrekking op de deelname van de zaalactiviteiten. Het lidmaatschap aan de activiteiten van Bavo Beach (het beachvolleybal) is hierin NIET meegenomen. De contributies zijn als volgt vastgesteld: Senioren competitiespelend – 1 keer trainen : € 292,50 Senioren competitespelemd – 2 keer trainen: € 420,00(dit kan een vaste 2e training zijn...
Lees meer

Pagina 1 van 11  > >>