Coronaprotocol
Competitie
Alle teams
Nieuws
Vereniging
Agenda
Fotos & Videos
Sponsors
Contact

Belangrijk

15 nov
Het verslag van de ALV van 12 oktober is gepubliceerd. Het verslag is te vinden in het ledengedeelte, bij Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Afgelopen week zijn we geconfronteerd met de nieuwe, aangescherpte maatregelen van de overheid betreffende de maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Gelukkig mogen we blijven volleyballen en kunnen de wedstrijden en trainingen gewoon doorgaan. Wel moet iedereen vanaf 6 november vanaf 18 jaar die wil spelen of trainen een coronatoegangsbewijs laten zien. Afgelopen zaterdag hebben we in de Beijneshal de maatregelen uitgevoerd zoals de overheid die wil. Daarbij werden alle aanwezigen van 18 jaar en ouder gecontroleerd via de QR code, die aangeeft of men volledig gevaccineerd is. Deze controle verliep gelukkig...
Lees meer
Het bestuur van VC Spaarnestad nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 12 oktober 2021. Locatie is zaal 9 in de Kennemer Sporthal. Zoals reeds aangekondigd begint de vergadering om 20.00 uur. Indien het aantal leden dat verplicht is volgens de statuten niet aanwezig is, schrijft het bestuur een nieuwe vergadering uit die om 20.05 uur aanvangt. Uitgenodigd: alle leden van VC Spaarnestad dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers plus alle andere betrokkenen die uit hoofde van hun rol bij de vereniging aanwezig willen zijn. Agenda: Opening Benoeming stemcommissie Ingekomen post Notulen ALV d.d....
Lees meer
Woensdag 31 maart vond een kaderoverleg plaats. Het verslag van deze bijeenkomst is nu beschikbaar. Je vindt het verslag in het ledengedeelte, bij Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Het concept verslag van de ALV van 24 maart is gepubliceerd. Het verslag is te vinden in het ledengedeelte, bij Bestuursinfo onder MyVCSpaarnestad. Zorg dat je ingelogd bent en klik.
Lees meer
Op woensdag 13 januari vergaderde het bestuur van onze vereniging.Hierbij de belangrijkste punten. Huidige stand van zaken i.v.m. Corona.Zoals bekend zal zijn is de periode van de lockdown in Nederland verlengd tot 9 februari. Dat houdt voor de vereniging in dat er helaas geen trainingen en wedstrijden plaats zullen vinden.Van de Nevobo hebben we nog geen bericht ontvangen maar op de website valt te lezen dat de competitie wordt afgeblazen. Dus ook geen P/D wedstrijden.Eventueel worden er, als het weer mag, wedstrijden georganiseerd zover daar belangstelling voor is. Ook geeft de bond aan om met een andere wijze van inschrijving te willen...
Lees meer
Beste leden, Vorige week maandag zijn we weer gestart met volleyballen voor de senioren. Na de toespraak van Mark Rutte deze avond moeten we helaas alweer meedelen dat volleyballen tot en met in elk geval 19 januari er niet in zit. Dit geldt zowel voor de senioren als ook voor de mini’s en jeugd helaas. We hopen dat de besmettingen dusdanig dalen dat we 20 januari de zaal weer in kunnen. Blijf gezond, fijne feestdagen en hopelijk tot in januari
Lees meer
Na een start van de competitie die maar 4 weken duurde, ligt de sport in Nederland praktisch stil. Het bestuur en diverse werkgroepen hebben in de afgelopen weken gekeken wat wel en wat niet mogelijk is. Daaruit zijn de volgende zaken van belang. De jeugdgroepen (onder de 18 jaar) trainen volgens schema gewoon door en spelen zo nu en dan onderlinge wedstrijdjes. Dat verloopt prima. Ook de jeugd die al bij de seniorenteams spelen trainen gewoon door. Inmiddels zijn de regels voor de leden van 18+ versoepeld. Met instemming van de taakgroep Covid-19 van VC Spaarnestad hebben we nu de volgende regelingen vastgesteld.  Heren 1 en 2 en dames...
Lees meer
Komende vrijdag houdt VC Spaarnestad haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Normaal is die in oktober, maar door de Corona-maatregelen was het helaas niet mogelijk fysiek zo'n vergadering te organiseren. Na enig uitstel in afwachting van betere tijden hebben we besloten komende vrijdag 20 november digitaal te gaan vergaderen. Om deel te nemen aan deze vergadering, stuur je een mailtje naar de secretaris. Je krijgt dan een uitnodiging met toegangscode voor de digitale ALV in het communicatieprogramma "TEAMS". Dank aan Karel Spaas, onze juridische rechterhand om de spelregels die het ministerie en de Veiligheidsregio Kennemerland...
Lees meer
Update 13 november: naar aanleiding van het onderzoek door de kascommissie zijn 2 documenten gewijzigd en 2 toegevoegd. De zipfile bevat nu de actuele versies van de stukken. Namens het bestuur van VC Spaarnestad nodig ik je van harte uit voor een Speciale Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 20 november 2020. De vergadering begint om 19:45 uur. Vanwege de bijzondere omstandigheden zal deze vergadering digitaal, online, plaatsvinden. Details worden binnenkort via de website bekend gemaakt. Agenda Opening + Mededelingen Benoeming stemcommissie Ingekomen post Notulen ALV d.d. 16-10-2019 Jaarverslag 2019-2020...
Lees meer

Pagina 1 van 13  > >>