Opzeggen

Natuurlijk gaan we ervan uit dat je het vele jaren lang uitstekend naar je zin zult hebben bij Spaarnestad. Mocht je er toch voor kiezen je lidmaatschap op te zeggen, doe dit dan uiterlijk op 31 mei schriftelijk bij de ledenadministratie. Wie na 31 mei opzegt, dient (een deel van) de contributie te betalen. De bijzonderheden hiervan zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen. Deze informatie lees je hierboven.